STE POZABILI VAŠE PODATKE?

USTVARITE RAČUN

Navodila za pravilno izpolnjevanje UPN obrazca

Obrazec lahko oddate na banki, pošti ali drugih pooblaščenih ponudnikih storitve (spletna banka itd).

Izpolnjevanje polj

Predel PLAČNIK:

 • IBAN: v polje se vpiše številka plačilnega računa v strukturi IBAN
  (v
  obliki SI56 XXXX XXXX XXXX XXXX).
 • NUJNO: okence se označi z X, če želite, da bo nalog izvršen kot nujno plačilo
 • POLOG ali DVIG: okence se označi z X, če želite položiti ali dvigniti gotovino.
 • Referenca: v polje se vpiše referenco plačnika.
 • Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež plačnika.
 • Koda namena: v polje se vpiše kodo namena plačila COST.
 • Namen/rok plačila: v polje se vpiše podatek o namenu in roku plačila.
 • Podpis plačnika: polje je namenjeno podpisu.


Predel PREJEMNIK:

 • Znesek: v polje se vpiše znesek plačila.
 • Datum plačila: v polje se vpiše datum izvršitve plačila v obliki DD.MM.LLLL.
 • BIC naše banke: HDELSI22
 • IBAN: vpišete naš račun: SI56 6100 0000 9578 515.
 • Referenca: v polje se vpiše referenco prejemnika plačila. Za naročilo v naši spletni trgovini vpišite referenčno številko SI 00 in številko naročila. 
 • Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež prejemnika plačila. V našem primeru je to: Zavod korak naprej Murska Sobota so.p.,  Slovenska ulica 34, 9000 Murska Sobota
 • Izjava: okence označi z znakom »X« izdajatelj obrazca UPNz vrstico OCR, če je podpisana izjava med
  prejemnikom plačila in banko, ki vodi njegov transakcijski račun.
 • Prostor za vpise bank: to polje izpolni banka za vpis podatkov o opravljeni storitvi.


Pravila izpolnjevanja

V besedilu se praviloma uporabljajo znaki slovenske abecede, numerični znaki in tile posebni znaki: X, Y, W, Q, pika, vejica, presledek, podpičje in dvopičje. V posamezna okenca v poljih vpišemo eno črko oziroma številko. Obvezna je uporaba pisal s temno barvo (črna, modra). Vsebino polj vpišemo tako, da je poravnana na levo stran – začetek polja. Znesek vpišemo v polje s centi, poravnano desno. Polje »Ime, ulica in kraj« vpišemo tako, da vsak podatek zapišemo v svojo vrstico in pazimo, da se ne prekrivajo.

TOP